Galdnieks savā darbnīcā, [192-?],
Strenču novads
Vīrieši izgatavo ratus, [192-?],
Strenču novads
Ratu riteņu izgatavošana, [192-?],
Strenču novads
Strenči. Darbi namā Rīgas ielā 17, [192-?],
Strenču pilsēta
Vīrieši veic galdniecības darbus, [192-?],
Strenču novads
Ozolmuižas galdniecības ēka, 2010,
Brīvzemnieku pagasts