Rīga. Brīvības iela, [191-?],
Rīga
Rīga. Virsnieku klubs, [193-?],
Rīga