Apriķu luterāņu baznīca, 2009,
Lažas pagasts
Apriķu luterāņu baznīca, 2009,
Lažas pagasts