Aloja. Apsīšu ģimene, 1953,
Alojas pagasts
Alojas pagasta valde un uzņēmēji, [193-],
Alojas pilsēta