Alojas muzeja ēka, 2013-07-14,
Alojas pilsēta
Alojas tirgus. Kalējs Jānis Bergins, 1933-10-12,
Alojas pilsēta
Aloja. Vilciena sagaidīšana, [1937?],
Alojas pilsēta