Kuldīga. Kalna iela, [192-?],
Kuldīgas pilsēta
Kuldīga. Kalna iela, [193-],
Kuldīgas pilsēta
Kuldīga. Kalna iela, [193-],
Kuldīgas pilsēta
Kuldīgas vēsturiskais centrs. Kalna iela, [193-],
Kuldīgas pilsēta
Kuldīgas vēsturiskais centrs. Kalna iela, [193-],
Kuldīgas pilsēta
Kuldīga. Nams Kalna ielā, [193-],
Kuldīgas pilsēta
Kuldīga. Kalna iela, [193-],
Kuldīgas pilsēta
Kuldīga. Kalna iela, [193-],
Kuldīgas pilsēta
Kuldīga. Kalna iela, [19--],
Kuldīgas pilsēta