Ērģemes baznīcas altāris, [193-],
Ērģemes pagasts
Ērģemes baznīcas altāris, [193-],
Ērģemes pagasts
Ērģeme. Saviesīgs pasākums , [193-],
Ērģemes pagasts
Ērģeme. Grupas portrets, [193-?],
Ērģemes pagasts
Ērģeme. Saviesīgs pasākums, [193-],
Ērģemes pagasts
Ērģeme. Grupas portrets, [193-],
Ērģemes pagasts
Ērģeme. Grupas portrets , [193-],
Ērģemes pagasts
Ērģeme. Grupas portrets, [193-?],
Ērģemes pagasts
Ērģeme. Grupas portrets, [193-?],
Ērģemes pagasts
Ērģeme. Grupas portrets, [193-?],
Ērģemes pagasts
Ērģeme. Atpūtas brīdī , [193-],
Ērģemes pagasts
Ērģemieši , [193-],
Ērģemes pagasts
Ērģemieši, [193-],
Ērģemes pagasts
Ērģeme. Grupas portrets, [193-],
Ērģemes pagasts
Arhibīskaps Teodors Grīnbergs Ērģemē , [193-],
Ērģemes pagasts
Ērģemes pasts, [193-],
Ērģemes pagasts
Ērģeme. Estrāde Ērģemes pilsdrupās, [1980?],
Ērģemes pagasts