Ērģemes mazpulku sastāvs, 1936,
Ērģemes pagasts
Ērģeme. Skats uz baznīcu, [1936?],
Ērģemes pagasts
Jānis Students no Ērģemes stacijas, [19--],
Ērģemes pagasts
Ceļā uz Rūjienu, 1932-07-10,
Ērģemes pagasts
Ērģemes pilsdrupas, 2024-21-01,
Ērģemes pagasts
Ērģemes luterāņu baznīca, 2024-21-01,
Ērģemes pagasts