Strenči. Trikātas iela , [192-?],
Strenču pilsēta
Strenči. Trikātas iela , [192-?],
Strenču pilsēta
Strenči. Trikātas iela , [192-?],
Strenču pilsēta
Strenči. Trikātas iela, [192-?],
Strenču pilsēta
Strenči. Trikātas iela, [192-],
Strenču pilsēta