Mālpils luterāņu baznīca, 2006,
Mālpils novads
Izstādes skats, 1937,
Rīga
Rīga, 1901,
Rīga