Liepājas Kara osta, 1935-12-24,
Liepāja
Liepāja. Lidmašīnu būve, 1938-02-02,
Liepāja
Kravas tvaikonis "Biruta", 1928-04-28,
Liepāja