Skultes pagasta muzikanti, [193-],
Skultes pagasts
Sēlpils. Zaļumballe, [192-],
Sēlpils pagasts
Sēlpils. Viesības, [192-],
Sēlpils pagasts
Sēlpils. Zaļumballe, [192-],
Sēlpils pagasts
Piltenes prāģeri, [191-],
Rīga
Piltenes prāģeri, [192-],
Rīga
Mūziķu grupa, [192-],
Rīga
Litene. Lauku kapela, 1970,
Litenes pagasts
Stāmeriena. Kalnienas estrādes orķestris, [196-],
Stāmerienas pagasts
Lejasciema etnogrāfiskais ansamblis, 1958,
Lejasciema pagasts
Alfrēda un Zelmas Strazdiņu kāzas, 1939-05-07,
Ķeipenes pagasts
Vijciema pagasta muzikanti, [1920],
Vijciema pagasts