Jērcēnu pamatskolas ēkas celtniecība, [193-],
Jērcēnu pagasts
Strenči. Jaunbūve Valkas ielā 1, [192-?],
Strenču pilsēta
Korneta jaunā Aizsargu nama celtniecība, [193-],
Veclaicenes pagasts
Ropažu Tautas nama celtniecība, [192-],
Ropažu novads
Ēkas būve Varakļānos, [193-],
Varakļānu pilsēta
Ķeguma hidroelektrostacija, 1939,
Ķeguma pilsēta
Dzīvojamās ēkas celtniecība, [192-],
Strenču novads
Dzīvojamās mājas celtniecība, [192-],
Strenču novads
Jērcēnu pamatskolas ēkas celtniecība, [193-],
Jērcēnu pagasts