Neatpazītas grupas portrets viesību virpulī, 1936-02-16,
Vilpulkas pagasts
Meņģeles pagasts. Leonīds Vasulis, [193-],
Meņģeles pagasts
Muzikanti Alberts un Jānis Lībiņi, [195-],
Andrupenes pagasts
Muzikanti Latgalē 1960. gadā, 1960,
Andrupenes pagasts
Alberts un Anna Lībiņi ar draugiem, 1960,
Andrupenes pagasts
Kāzas Latgalē 1963. gadā, 1963,
Andrupenes pagasts
Kāzas Latgalē Balvu pusē, 1963,
Balvu pagasts
Muzikanti Alberts un Jānis Lībiņi, [196-],
Andrupenes pagasts
Kāzu foto, 1960,
Andrupenes pagasts
Jāna Lībiņa 60 gadu jubileja, 1988-07,
Andrupenes pagasts