Jānis Dūdiņš un Olga kāzu dienā, 1936-09-27,
Strenču pilsēta
Nīgrandes pagasts. Otīlija Mellenberga, [193-],
Nīgrandes pagasts
Nīkrāces pagasts. Grupas portrets, [193-],
Nīkrāces pagasts
Grupas portrets, [194-]
Latvijas armijas karavīri, [1919],
Liepāja
Rūdolfa Ozola kāzu foto, 1935,
Mālupes pagasts
Nīkrāces pagasts. Grupas portrets, [195-],
Nīkrāces pagasts