Smiltene. Mazpulku nometnes dievkalpojums, [193-],
Smiltenes pagasts
Kalnamuižas siltumnīcas, [19--],
Smiltenes pilsēta
Smiltenes Zemkopības biedrības nams, [191-],
Smiltenes pilsēta