Smiltenes muiža. Durvis, 2010,
Smiltenes pilsēta
Smiltenes muiža, 2010,
Smiltenes pilsēta
Smiltenes Ordeņa pils pilsdrupas, 2010,
Smiltenes pilsēta
Smiltenes katoļu baznīcas vecā ēka, 2010,
Smiltenes pilsēta
Smiltene. Oktobra svētku mītiņš, 1940,
Smiltenes pilsēta
Smiltenes muiža. Dzirnavezers, 1915,
Smiltenes pilsēta
Smiltenes stacija, 1912,
Smiltenes pilsēta
Smiltene, [194-],
Smiltenes pilsēta
Smiltene, [193-],
Smiltenes pilsēta
Smiltene, [193-],
Smiltenes pilsēta
Smiltenes stacija, [1914],
Smiltenes pilsēta
Piemiņas urna Smiltenes kapos, 1980,
Smiltenes pilsēta
Piemiņas urna Smiltenes kapos, 1980,
Smiltenes pilsēta