Vijas upe. Kankarīša iezis, [192-?],
Vijciema pagasts
Vijas upe, [192-?],
Vijciema pagasts
Ganības pie Vijas upes, [192-],
Vijciema pagasts
Vijas ieteka Gaujā, [192-],
Strenču novads
Vija Vijciema pagastā, [192-],
Vijciema pagasts
Vija Plāņu pagastā, [192-],
Plāņu pagasts
Tilts pāri Vijai pie Vijciema, [192-],
Vijciema pagasts