Ģimenes portrets, [193-],
Ludzas novads
Ņina Svikša ar dēlu Andreju, 1937,
Silajāņu pagasts
Madonas novada ļaudis, [192-],
Madonas novads