Sandras salonportrets, 1935-10-13,
Valkas pilsēta
Melanija, 1919-09-06,
Rīga
Irēna, 1947-06-13,
Rīga
Brenča Biruta, Laimoņa māsa, 1945-08-26,
Jaunpiebalgas pagasts
Vilma Sedleniece, [19--],
Mazsalacas pilsēta
Albinas iesvētības, [19--],
Viļakas pilsēta