Augstkalnes pagasts. Pilngadības svētki, 1963,
Augstkalnes pagasts
Augstkalnes pagasts. Pilngadības svētki, 1963,
Augstkalnes pagasts
Iesvētības Burtnieku baznīcā, 1947-07-20,
Burtnieku pagasts
Krišjāņa Eglītes bēres, [19--],
Alojas pagasts
Rundāles pils, 1960,
Rundāles pagasts
Dravnieku pamatskolas skolotāji un skolēni, [196-],
Stabulnieku pagasts