Ilga Galiņa, 1941-12-21,
Rīga
Gaida un Rita Veidemanes, 1940-04-14,
Rīga
Balvu novads. Adele Veide ar brāli, 1900-1944,
Balvu novads
Balvu novads. Laicānu ģimene, 1900-1944,
Balvu novads
Balvi. Bēres, 1930,
Balvu pilsēta
Bēres, 1930