Vējdzirnavas Gaiķu pagastā, 2010,
Gaiķu pagasts
Struteles vējdzirnavas, 2010,
Irlavas pagasts
Dzīvojamā ēka Strutelē, 2010,
Jaunpils pagasts
Koknese. Skats no pilsdrupām, [194-],
Kokneses pagasts
Sigulda. Lorupes grava, 1936,
Siguldas pagasts
Rīga. Brekšu ciems, [1968?],
Rīga
Rīga. Brekšu ciems, 1968,
Rīga
Cesvaine, [195-],
Cesvaines pilsēta
Rīga. Brekšu ciems, 1969,
Rīga