Kuldīga. Bijušais virspilskunga nams, [191-],
Kuldīgas pilsēta
Kuldīga. Ēkas Baznīcas ielā, [191-],
Kuldīgas pilsēta
Kuldīga. Baznīcas iela, [191-],
Kuldīgas pilsēta
Kuldīga. Nams Baznīcas ielā, [190-],
Kuldīgas pilsēta
Kuldīga. Baznīcas iela, [192-],
Kuldīgas pilsēta
Kuldīga. Baznīcas iela, [193-],
Kuldīgas pilsēta
Kuldīga. Baznīcas iela, [193-],
Kuldīgas pilsēta
Kuldīga. Tirgus laukums un Baznīcas iela, [193-],
Kuldīgas pilsēta
Kuldīga. Baznīcas iela, [198-?],
Kuldīgas pilsēta
Visvecākā māja Kuldīgā, 1980-07,
Kuldīgas pilsēta