Vācu kolonistu saimniecība Planīcā, [19--?],
Kurmāles pagasts
Planīca. Vācu kolonija Kurzemē, [19--?],
Kurmāles pagasts