Strenču mednieki pēc medībām, 1924-11-16,
Strenču novads
Strenču apkārtnes ainava, 1927-03,
Strenču novads
Kulšanas darbi, [193-?]