Vīksnas pareizticīgo baznīca, [193-?],
Vīksnas pagasts
Ludza, [193-?],
Ludzas pilsēta
Alūksnes pareizticīgo baznīca, [192-],
Alūksnes pilsēta
Smiltene, [192-],
Smiltenes pilsēta
Smiltenes Sv. Nikolaja pareizticīgo baznīca, [193-?],
Smiltenes pilsēta