Lazdonas pareizticīgo baznīca, 1926,
Lazdonas pagasts
Mazstraupes pareizticīgo baznīca, 1923-1924,
Straupes pagasts
Balvu pareizticīgo baznīca, 2010,
Balvu pilsēta
Daugavpils, [193-],
Daugavpils
Daugavpils, [192-],
Daugavpils
Daugavpils. Kopskats, [192-],
Daugavpils
Daugavpils, [191-],
Daugavpils