Velna akmens Koknesē, 1927,
Kokneses pagasts
Zentenes pagasts. Pēdu akmens, 1926,
Zentenes pagasts
Liezēres pagasts. Vilkakmens, 1929,
Liezēres pagasts
Bānūžu velna akmens, 1988,
Taurenes pagasts
Ančiņu Velna akmens, 2019-02-22,
Lauberes pagasts