Kuldīga. Pasta iela, [193-],
Kuldīgas pilsēta
Kuldīga. Ventspils iela, [192-],
Kuldīgas pilsēta
Kuldīga. Liepājas iela, [190-],
Kuldīgas pilsēta
Kuldīga. Vēsturiskais centrs, [193-],
Kuldīgas pilsēta
Kuldīga. Vēsturiskais centrs, [192-],
Kuldīgas pilsēta
Kuldīga. Vēsturiskais centrs, [193-],
Kuldīgas pilsēta
Kuldīga. Vēsturiskais centrs, [193-],
Kuldīgas pilsēta
Strenči. Valkas iela, [192-?],
Strenču pilsēta
Kuldīga. Vēsturiskais centrs, [192-],
Kuldīgas pilsēta
Kuldīga. Vēsturiskais centrs, [193-],
Kuldīgas pilsēta
Kuldīga. Nams Liepājas ielā, [192-],
Kuldīgas pilsēta
Kuldīga. Vēsturiskais centrs, [192-],
Kuldīgas pilsēta