Kuldīga. Vēsturiskais centrs, [192-],
Kuldīgas pilsēta
Kuldīga. Vēsturiskais centrs, [193-],
Kuldīgas pilsēta
Kuldīga. Vēsturiskais centrs, [193-],
Kuldīgas pilsēta
Strenči. Valkas iela, [192-?],
Strenču pilsēta
Kuldīga. Vēsturiskais centrs, [192-],
Kuldīgas pilsēta
Kuldīga. Vēsturiskais centrs, [193-],
Kuldīgas pilsēta
Kuldīga. Nams Liepājas ielā, [192-],
Kuldīgas pilsēta
Kuldīga. Vēsturiskais centrs, [192-],
Kuldīgas pilsēta