Liezēres jaunieši, 1926,
Liezēres pagasts
Vectēvs ar mazbērniem, 1928,
Liezēres pagasts
Emīls un Līvija Kalniņi, 1933,
Liezēres pagasts
Emīls Kalniņš no Veclīčiem, 1947,
Liezēres pagasts
Neatpazīta jauna vīrieša portrets, [19--],
Liezēres pagasts
Lauku māja Liezēres pagastā, [196-],
Liezēres pagasts
Lauku māja Liezēres pagastā, [196-],
Liezēres pagasts
Liezēres pagasts. Bērns un zirgs, [196-],
Liezēres pagasts