Elkšķene. Kokmateriālu iekraušana , [193-],
Tārgales pagasts
Elkšķene. Kokmateriālu iekraušana , [193-],
Tārgales pagasts
Elkšķene. Kokmateriālu iekraušana , 193-],
Tārgales pagasts
Elkšķene. Kokmateriālu iekraušana, [193-],
Tārgales pagasts
Miķeļbāka. Drupas, [1944],
Tārgales pagasts
Miķeļbāka, [1935],
Tārgales pagasts
Miķeļbāka, [193-],
Tārgales pagasts
Baltijas jūras krasts pie Miķeļtorņa, [1935],
Tārgales pagasts
Ovišu bāka, [1943],
Tārgales pagasts
Ovišu radiopeilēšanas stacija, [1932],
Tārgales pagasts
Ovišu radiopeilēšanas stacija, [1932],
Tārgales pagasts
Priede Ventspils kāpās, [193-],
Tārgales pagasts
Kāpas Ventspils jūrmalā, [1925],
Tārgales pagasts
Ovišu radiopeilēšanas stacijas komanda, [1932],
Tārgales pagasts
Lauku aina Ventspils apkārtnē, [1926],
Tārgales pagasts