Krusta gājiens Subatē, [193-],
Subates pilsēta
Liezere. 1934.gada maija gājiens, 1934,
Liezēres pagasts
Gājiens Limbažos, [197-],
Limbažu pilsēta
Vietalva. Aizsargu gājiens, 1930,
Vietalvas pagasts
Jēkabpils. Karavīru gājiens, [193-],
Jēkabpils
Vanagi. Procesija , [192-?],
Upmalas pagasts