Teicēja Matilde Riekstiņa Doles salā, 1967,
Salaspils pagasts
Vecdoles viduslaiku pils, 1967,
Salaspils pagasts
Doles sala, 1928,
Salaspils pagasts
Doles pagasts. Doles sala, [1928?],
Salaspils pagasts
Doles sala, [1928?],
Salaspils pagasts
Ķivutkalns Doles salā, [191-?],
Salaspils pagasts
Doles sala, [191-?],
Salaspils pagasts
Doles sala, [191-?],
Salaspils pagasts
Doles sala. Vēsturiskas ēkas drupas, [191-?],
Salaspils pagasts
Makšķernieks Doles salā, [191-?],
Salaspils pagasts
Jaundoles muižas pils tornis, 1912-04,
Salaspils pagasts
Ledus iešana Daugavā pie Doles salas, [191-?],
Salaspils pagasts
Ledus iešana Daugavā pie Doles salas, [191-?],
Salaspils pagasts
Doles pils zīmējums, [191-?],
Salaspils pagasts
Doles pils zīmējums, [191-?],
Salaspils pagasts