Gulbene. Atpūtas brīdis, [190-?],
Gulbenes pilsēta
Atceres brīdis Liepājā, 1939,
Liepāja
Valdemārpils, [194-?],
Valdemārpils pilsēta
Viesīte. Aizsargi, 1931,
Viesītes pilsēta