Pēteris Galiņš, 1938-11-09,
Rīga
Liepājas Kara osta, 1936,
Liepāja
Cesvaine. Augusts Saulietis pēdējā gaitā, 1933-02-02,
Cesvaines pilsēta
G. Zommers, [19--]
Nīkrāces pagasts. Augusts Mellenbergs, [192-],
Nīkrāces pagasts