Jaunaglona, [193-],
Aglonas pagasts
Kameņecas muižas saimniecības ēkas, [193-],
Aglonas pagasts
Kameņecas muiža, [193-],
Aglonas pagasts
Jaunaglona. Elektrostacijas slūžas, [193-],
Aglonas pagasts
Kameņecas muiža, [1925],
Aglonas pagasts
Kapiņu pamatskola, 1938,
Aglonas pagasts
Aglonas katoļu baznīca, [192-],
Aglonas pagasts
Aglona. Tilts pār Tartaku, [193-],
Aglonas pagasts
Jaunaglona, [193-],
Aglonas pagasts
Aglonas bazilikas iekšskats, [19--],
Aglonas pagasts
Jaunaglonas ūdensdzirnavas, [192-],
Aglonas pagasts
Aglona, [193-],
Aglonas pagasts
Aglonas bazilika, [193-],
Aglonas pagasts
Aglonas bazilikas altāris, [193-],
Aglonas pagasts