Brāļu kapi Svitenes parkā, [195-?],
Svitenes pagasts
Svitenes vidusskola, [195-?],
Svitenes pagasts