Kaucmindes mājturības skolas audzēknes, [193-],
Rundāles pagasts