Alūksnes pareizticīgo baznīca, [192-],
Alūksnes pilsēta
Alūksnes pareizticīgo baznīca, 1980-03,
Alūksnes pilsēta