Zaļenieku luterāņu baznīca, [193-?],
Zaļenieku pagasts
Zaļenieku luterāņu baznīca, [192-],
Zaļenieku pagasts
Zaļenieku luterāņu baznīca, [191-],
Zaļenieku pagasts