Alūksnes pilsētas sākumskola, [194-],
Alūksnes pilsēta