Bērzbeķes muiža, 2018-10,
Dobeles pagasts
Rūmenes muiža, 1955,
Kandavas pagasts
Rūmenes muiža, 1955,
Kandavas pagasts
Māres privātmuiža (Marienhof) , 1928,
Skrudalienas pagasts
Lieģu muiža, [193-],
Tadaiķu pagasts