Bērzbeķes muiža, 2018-10,
Dobeles pagasts
Rūmenes muiža, 1955,
Kandavas pagasts
Rūmenes muiža, 1955,
Kandavas pagasts