Dižstendes muižas kungu māja , 2010,
Lībagu pagasts
Dižstendes muiža, 2010,
Lībagu pagasts
Dižstendes muižas kungu māja, 2010,
Lībagu pagasts
Dižstendes muižas ratnīcas, 2010,
Lībagu pagasts
Dižstendes muižas dzīvojamā ēka, 2010,
Lībagu pagasts
Dižstendes muižas kungu māja , 2010,
Lībagu pagasts
Gaujienas muižas dzīvojamā ēka, 2010,
Gaujienas pagasts
Gaujienas muižas pils, 2010,
Gaujienas pagasts
Gaujienas muižas dzīvojamā ēka, 2010,
Gaujienas pagasts
Gaujienas muižas parks, 2010,
Gaujienas pagasts
Gaujienas muižas parks, 2010,
Gaujienas pagasts
Gaujienas muižas parks, 2010,
Gaujienas pagasts
Jaungulbenes muiža, 2010,
Jaungulbenes pagasts