Kaucmindes mājturības skola, 1930,
Rundāles pagasts
Īles sanatorija, [193-],
Īles pagasts