Smiltenes dziedāšanas biedrības koris, 1897,
Smiltenes pilsēta