Aizkraukles Kristus Spēka baznīca, 2004,
Aizkraukles pilsēta
Aizkraukles Kristus Spēka baznīca, 2004,
Aizkraukles pilsēta
Aizkraukles pilsdrupas, [19--?],
Aizkraukles pagasts
Aizkraukles pilsdrupas, [19--?],
Aizkraukles pagasts
Aizkraukles muižas kungu māja, [19--?],
Aizkraukles pagasts
Aizkraukles muižas kungu māja, [19--?],
Aizkraukles pagasts
Aizkraukles muižas kungu māja, [19--?],
Aizkraukles pagasts
Aizkraukles muižas kungu mājas istabas, [19--?],
Aizkraukles pagasts
Aizkraukles muižas kungu mājas istabas, [19--?],
Aizkraukles pagasts
Aizkraukles muižas saimniecības ēkas, [19--?],
Aizkraukles pagasts
Daugavas ieleja pie Aizkraukles, [19--?],
Aizkraukles pagasts