Rojas osta, [193-],
Rojas pagasts
Rojas zvejnieku osta, [194-],
Rojas pagasts