Daugava pie Aizkraukles, [195-],
Aizkraukles pagasts
"Teļa kancele", 1910,
Aizkraukles novads
"Teļa kancele", 1914,
Aizkraukles novads
"Teļa kancele", 1940,
Aizkraukles novads
Skats uz Daugavu, [193-],
Aizkraukles novads
Daugava pie Miemēniem, 1915,
Aizkraukles novads
Skats uz Daugavu, [192-],
Aizkraukles novads
Daugava pie Aizkraukles, 1962,
Aizkraukles novads
Aizkraukles novads. Vēren-samani, [192-],
Aizkraukles novads
Rikas krogs, 1914,
Aizkraukles novads
Grava Daugavas krastā pie Aizkraukles, 1965,
Aizkraukles novads
Ceļu mākslinieks, 1961,
Aizkraukles pagasts
Atjaunotā Aizkraukles baznīca, [193-],
Aizkraukles pagasts
Fotogrāfs Roberts Johansons, [193-],
Aizkraukles novads
Daugava pie Aizkraukles, [193-],
Aizkraukles novads
Aizkraukles pilsdrupas, 1910,
Aizkraukles pagasts