Salāja ezers Vestienā. Rudzu stati, [193-?],
Vestienas pagasts
Ēveles luterāņu baznīca, [192-?],
Ēveles pagasts
Labības gubiņas tīrumā ziemas laikā, [192-?],
Strenču novads
Ogres ieleja. Ērgļi, 1934,
Ērgļu pagasts
Pļaviņas, 1942,
Pļaviņu pilsēta
Pļaujas laiks, [193-]
Ezeres pagasts. Rudzu stati, [191-],
Ezeres pagasts
Salezers. Vestiena, [193-],
Vestienas pagasts
Lauksaimniecības darbi, [192-],
Strenču novads
Bauska. Skats uz Lejas dzirnavām, [193-],
Bauskas pilsēta
Limbaži. Lielezera ainava, 1943,
Limbažu pagasts
Limbaži, [192-],
Limbažu pilsēta
Paradīzes kalns, [192-],
Siguldas pilsēta
Skats pie Trikātas, [192-],
Trikātas pagasts
Rudens, [193-]